Giá phòng

Phòng VIP - 10/06/2013

Phòng VIP

- 2 giường đôi - 1 phòng khách
- Máy nước nóng
- Máy lạnh
- Truyền hình cáp, Wifi
- Tủ lạnh
- Bồn tắm kiếng

Giá phòng IV - 09/06/2013

Giá phòng IV

- 1 giường đôi
- Máy nước nóng
- Máy lạnh
- Truyền hình cáp, Wifi
- Tủ lạnh

PHÒNG LOẠI III - 09/06/2013

PHÒNG LOẠI III

- 1 giường đôi , 1 giường đơn
- Máy nước nóng
- Máy lạnh
- Truyền hình cáp, Wifi
- Tủ lạnh

PHÒNG LOẠI II - 09/06/2013

PHÒNG LOẠI II

- 2 giường đôi
- Máy nước nóng
- Máy lạnh
- Truyền hình cáp, Wifi
- Tủ lạnh
- Bồn tắm kiếng

PHÒNG LOẠI I - 09/06/2013

PHÒNG LOẠI I

- 3 giường đôi
- Máy nước nóng
- Máy lạnh
- Truyền hình cáp, Wifi
- Tủ lạnh
- Bồn tắm kiếng